Krooss

Beschermingsbewind

Postbus 32

9430 AA Westerbork

E info@kroossbeschermingsbewind.nl

T 06 37 459 129

Telefonisch bereikbaar op ma, di, do en vr van 10.00 tot 12.00 uur

Semenda Krooss bewindvoerder Krooss Beschermingsbewind

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is bedoeld voor mensen die vanwege lichamelijke of psychische redenen tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen. Ter bescherming van de financiële belangen kan de kantonrechter een bewindvoerder aanstellen. Hiervoor dient een verzoekschrift bij de kantonrechter te worden ingediend.

De kantonrechter besluit, op basis van de stukken en een zitting, of betrokkene niet meer zelf in staat is om zijn of haar financiële belangen behoorlijk te behartigen.

De aanstelling van de bewindvoerder zorgt ervoor dat het beheer van de financiën uit handen van de betrokkene wordt genomen. Het vermogen (of een deel daarvan) wordt onder bewind gesteld. Een persoon wiens vermogen onder bewind is gesteld, wordt 'onder bewind gestelde' genoemd.

Nieuwe grond voor beschermingsbewind

Op 1 januari 2014 is de wet gewijzigd. Naast bovengenoemde grond, namelijk lichamelijke of psychische redenen, wordt verkwisting of het hebben van problematische schulden een grond voor beschermingsbewind. Een bewind dat is ingesteld vanwege verkwisting of het hebben van problematische schulden wordt bovendien gepubliceerd in een openbaar register (Curatele- en bewindregister).

Schulden

Als de onder bewind gestelde schulden heeft en betalingsregelingen zijn mogelijk, zal Krooss Beschermingsbewind namens de onder bewind gestelde betalingsregelingen treffen.

Wanneer echter sprake is van problematische schulden zal een schuldhulpverlenende instantie worden ingeschakeld. Krooss Beschermingsbewind begeleidt u in dat geval naar de schuldhulpverlening. Uw financiën worden gestabiliseerd en de schuldenlast geïnventariseerd. Daarnaast verzorgt Krooss Beschermingsbewind de administratieve zaken rond een aanmelding voor schuldhulpverlening.