Krooss

Beschermingsbewind

Postbus 32

9430 AA Westerbork

E info@kroossbeschermingsbewind.nl

T 06 37 459 129

Telefonisch bereikbaar op ma, di, do en vr van 10.00 tot 12.00 uur

Semenda Krooss bewindvoerder Krooss Beschermingsbewind

Werkzaamheden

Na de uitspraak van de kantonrechter start het beschermingsbewind. Bij de uitvoering van de werkzaamheden als bewindvoerder volgt Krooss Beschermingsbewind de wettelijke bepalingen en de aanbevelingen van het LOVCK (Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren).

Als uw bewindvoerder gaan wij onder meer het volgende voor u doen:

1. Wij openen een beheerrekening, een leefgeldrekening en eventueel een spaarrekening voor u. Op de beheerrekening worden uw inkomsten ontvangen en daarvan worden uw maandelijkse betalingsverplichtingen voldaan. De beheerrekening wordt door Krooss Beschermingsbewind beheerd.

2. Wekelijks wordt een bedrag aan leefgeld overgemaakt naar uw leefgeldrekening. Indien mogelijk, wordt er voor u gespaard.

3. Alle instanties waarmee u een financiële relatie heeft, worden op de hoogte gesteld van de onderbewindstelling. De correspondentie met deze instanties verloopt voortaan via de bewindvoerder.

4. Het indienen van declaraties bij uw (zorg)verzekeraar(s) verloopt via de bewindvoerder.

5. Wij verzorgen uw aanvragen voor uitkeringen, toeslagen, kwijtschelding van belastingen en bijzondere bijstand. Bovendien verzorgen wij de jaarlijkse belastingaangifte voor inkomstenbelasting.

6. Wij maken een gedetailleerd budgetoverzicht. Daarnaast wordt een plan van aanpak opgesteld. Budgetoverzicht en plan van aanpak worden met u en/of uw begeleiding besproken.

7. U ontvangt maandelijks een rekeningoverzicht. Hierop kunt u zien welke bedragen zijn binnengekomen en welke betalingen er voor u zijn gedaan.

8. Wij maken een startbeschrijving van uw vermogen. Deze zogenoemde 'boedelbeschrijving' dient te worden overlegd aan de kantonrechter. Daarnaast dient Krooss Beschermingsbewind jaarlijks schriftelijk rekening en verantwoording aan u af te leggen over het gevoerde bewind.